ALLER AU CONTENU
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЕКОЛОГИЧНО ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ НА DS AUTOMOBILES

Благодарение на нашите екологично ефективни технологии нашият подход за устойчиво развитие има за цел да намали емисиите на парникови газове, да защити природните ресурси и да разработи нови поведения за екологично съобразена мобилност.

ТЕХНОЛОГИЯТА E-TENSE

Електрификация според DS Automobiles

Проектиран за утрешния свят, E-TENSE въплъщава върховното удоволствие от шофирането, максималната ефективност чрез регенерация на енергия и неограничената мобилност – независимо от бъдещите разпоредби. Технологията E-TENSE е световен еталон за електрически автомобили и присъства във всеки нов модел на DS Automobiles. Тя олицетворява желанието ни да станем 100% електрическа марка до 2024 г.

Технология, вдъхновена от Формула Е

Въз основа на нашия ангажимент и двете ни шампионски титли във Формула Е ние включихме технологии от моторните спортове, като рекуперация на енергията по време на спиране, в нашите електрически и plug-in хибридни модели. Родени от спортната динамика, нашите модели разкриват пред вас нови хоризонти, при това със стил.

ОТКРИЙТЕ НАШАТА ГАМА E-TENSE

НАШИТЕ БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ PURETECH

По-компактни, по-леки, по-мощни

Бензиновите двигатели PureTech Ви помагат да контролирате разхода на гориво, като същевременно осигуряват отлични динамични качества на Вашия автомобил DS.

Нашите инженери успяха да постигнат значително понижаване на разхода на гориво чрез намаляване на размера и теглото на нашите двигатели и използване на иновативни материали с ниско триене.

По-чисти двигатели

Чрез намаляване на размера и теглото на двигателя и използване на иновативни материали с ниско триене нашите инженери успяха да постигнат значително намаляване на разхода на гориво и по този начин на емисиите на CO2 на автомобил.
Филтър за твърди частици от най-ново поколение
Всички бензинови двигатели PureTech на DS са оборудвани с най-новото поколение GPF (Gasoline Particulate Filter), способен да третира ефективно емисиите на частици от бензиновите двигатели с директно впръскване. 
3- и 4-цилиндрови двигатели PureTech
По-компактни и по-леки, нашите 3-цилиндрови двигатели предлагат намаляване на разхода на гориво с 1,5 литра на 100 км и на CO₂ емисиите с до 25% в сравнение с 4-цилиндров двигател със същата мощност, като същевременно поддържат високо ниво на акустичен комфорт и оптимално удоволствие от шофирането. Комбинирайки мощност и оптимална ефективност, нашите 4-цилиндрови бензинови двигатели PureTech 180 и PureTech 225 разполагат с мощен турбокомпресор от ново поколение. 
STOP & START
Контролирайте устойчиво разхода на гориво и намалете значително емисиите на CO₂ с технологията Stop & Start. Тази функция автоматично изключва двигателя, когато автомобилът ви спре временно. Ще намалите средно разхода на гориво в натоварен градски трафик с 15% в сравнение с конвенционален автомобил. 

НАШИТЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ BLUEHDI

Комбинацията от икономичност и удоволствие от шофирането

Технологията BlueHDi е нарицателна за нашата гама дизелови двигатели, които предлагат система за контрол на замърсяването от най-ново поколение. 

Система за контрол на замърсяването от най-ново поколение

Тази система е монтирана на всички наши дизелови двигатели BlueHDi, за да елиминира замърсителите, произведени от дизеловото горене: неизгорели въглеводороди (HC), въглероден оксид (CO), азотни оксиди (NOx) и фини частици.
3-степенен контрол на замърсяването
СТЕПЕН 1

Оксидационният катализатор превръща неизгорелите въглеводороди (HC) и въглеродния оксид (CO) във вода (H₂O) и въглероден диоксид (CO₂).

 

СТЕПЕН 2

Катализаторът SCR (селективна каталитична редукция) елиминира 90% от азотните оксиди (NOx), като ги превръща във вода и азот чрез добавяне на AdBlue®.

 

СТЕПЕН 3
Филтърът за твърди частици (DPF) премахва до 99,9% от броя на фините частици
ЕФИКАСНИ РЕШЕНИЯ
AdBlue®
AdBlue®, смес от вода и урея, е нетоксичен и екологичен. Той превръща 85% от замърсяващите азотни оксиди във водна пара и безвреден азот. Зареждането на резервоара ви за AdBlue®, разположен в багажника или близо до вратичката на резервоара за гориво, е същото като зареждането с гориво. Пълен резервоар с AdBlue® е достатъчен за пробег от 20 000 км. 
STOP & START
Контролирайте устойчиво разхода на гориво и намалете значително емисиите на CO₂ с технологията Stop & Start. Тази функция автоматично изключва двигателя, когато автомобилът ви спре временно. Ще намалите средно разхода на гориво в натоварен градски трафик с 15% в сравнение с конвенционален автомобил. 

СТАНДАРТЪТ WLTP 

По-реалистичен измерител на разхода на гориво

WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) е начин за одобряване на автомобили за продажба в Европейския съюз. Това е нов набор от тестове и процедури за измерване на разхода на гориво, емисиите на CO₂ и замърсителите от леки превозни средства в стандартизирани (лабораторни) условия Леки превозни средства = леки и лекотоварни автомобили с тегло под 3,5 тона   .


WLTP заменя предишните тестове за разход на гориво, известни като Нов европейски цикъл на шофиране (NEDC), които бяха въведени през 1992 година. От септември 2017 г. всички нови модели, представени на пазара за първи път, се тестват по WLTP.  Всички автомобили, продавани от септември 2018 г., са тествани по правилата на WLTP. Това ново лабораторно изпитване е допълнено и от тест за емисии, който измерва замърсителите в ежедневни условия, за да установи емисиите в реални условия (RDE).

 

Новите тестови процедури по WLTP дават на потребителите по-точна представа за разхода на гориво и емисиите на CO₂ на техните автомобили.

DS AUTOMOBILES И НОВИТЕ WLTP ТЕСТОВЕ

По отношение на емисиите на NOx моделите на DS Automobiles с двигатели Euro 6.2 изпреварват с три години сроковете за спазването на границата на съответствие от 1,5 (измерена чрез RDE – Real Driving Emissions), изисквана от регламента Euro 6d от 2020 г. 

Благодарение на интелигентното използване на технологиите преди регулацията (селективна каталитична редукция в дизеловите и бензинови филтри за частици в бензиновите двигатели) нашите автомобили вече са одобрени по WLTP (задължителен за всички автомобили от септември 2018 г.), който е по-точно отражение на ежедневното шофиране. 

Клиентът е в основата на нашите грижи. Ето защо винаги сме подкрепяли тестването, което е по-представително за начина, по който шофират нашите клиенти, и сме се стремили да спазваме новите протоколи за тестване, за да бъдем в челните редици на технологиите. 

Доказвайки нашата прозрачност, ние публикуваме на нашия уебсайт реалния разход на гориво на нашите автомобили от 2016 г. и реалните емисии на NOx от 2018 г. насам съгласно правила, разработени с неправителствените организации T&E и FNE и ратифицирани от независима организация на трета страна (Bureau Veritas).

С КАКВО WLTP Е ПО-РАЗЛИЧЕН?

Промени в стандартизираните изпитателни процедури 

  • Измерване на емисиите, за да се вземат предвид разликите в настройките между отделните автомобили
  • Увеличаване на изминатото разстояние в циклите
  • Пътни тестове при по-високи скорости
  • По-нервно и реалистично поведение при шофиране
  • По-дълго времетраене на циклите
От NEDC към WLTP

Целите на новите WLTP тестове включват по-точно представяне на реалните условия, в които се използват автомобилите, и на техните актуални технологии. Стандартът определя по-строги изисквания за тестване и по-динамичен профил на шофиране от предишния цикъл NEDC, създаден през 90-те години на миналия век. WLTP е разработен, за да използва данни от реално шофиране, докато NEDC се основава на теоретично шофиране.

 

В допълнение WLTP показва по-точни резултати, защото отчита спецификацията на всеки автомобил, включително наличното допълнително оборудване, което може да има значителен ефект върху разхода на гориво и емисиите на CO₂. Стойностите по WLTP в някои случаи могат да бъдат по-големи от резултатите по NEDC за същия автомобил. Това не означава, че разходът на гориво е влошен, а просто се дължи на новото измерване, базирано на по-строга и по-разширена референтна система, като по този начин отразява по-добре реалното използване на автомобилите.

NEDC СРЕЩУ WLTP
NEDC WLTP
Тестов цикъл 

Единичен тестов цикъл

 

Динамичен цикъл, по-представителен за реалното шофиране
Времетраене на цикъла 20 минути 30 минути
Разстояние в цикъла 11 километра 23,25 километра
Фази на шофиране 2 фази, 66% градско и 34% извънградско шофиране 4 по-динамични фази, 52% градско и 48% извънградско
Средна скорост 34 км/ч 46,5 км/ч
Максимална скорост 120 км/ч 131 км/ч
Влияние на допълнителното оборудване Въздействия върху CO₂ и икономичността, които не са взети предвид при NEDC Вземат се предвид допълнителни функции (които могат да се различават за всеки модел)
Превключване на предавките Автомобилите имат фиксирани точки за превключване на предавките Различни точки за превключване на предавките за всеки автомобил
Температура при изпитанията

Измервания при 20-30°C

 

Измервания при 23°C, стойности на CO₂ коригирани към 14°C

ЕМИСИИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ - RDE

Емисии в реални условия на шофиране - RDE

В допълнение към WLTP, RDE е задължителен и за всички производители на автомобили в ЕС, както и в Швейцария, Турция, Норвегия, Лихтенщайн, Израел и Ирландия, от септември 2018 г. 

 

При тези RDE тестове замърсяващите емисии, като азотни оксиди (NOx) и дизелови прахови частици, се измерват на пътя - така се определят средните стойности на емисиите, които могат да бъдат реалистично очаквани по време на ежедневното шофиране.

ЧЗВ
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА WLTP?

 

WLTP е съкращение от "Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (Хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства)".

 

Това е нов процес на тестване, който дава по-реалистичен поглед върху разхода на гориво на автомобила и емисиите на CO₂. От септември 2018 г. всички автомобили, регистрирани за първи път, трябва да бъдат одобрени по WLTP. WLTP постепенно заменя  предишната процедура за тестване на Новия европейски цикъл на шофиране (NEDC).

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИКЪЛЪТ НА ШОФИРАНЕ WLTP?

Разходът на гориво и емисиите на автомобила винаги зависят в крайна сметка от индивидуалния стил на шофиране, което е довело до събирането за WLTP на данни за шофирането от цял свят. Тези данни са използвани за определяне на четири представителни фази с различни средни скорости: ниска, средна, висока и изключително висока.

 

Във всяка от тези фази има различни интензитети на спиране, ускорение и периоди, когато автомобилът е неподвижен – за да се отразят типичните ситуации в ежедневното шофиране. Комбинацията от тези фази води до това, което е известно като "цикъл на шофиране".

 

Разходът на гориво е представен за четири различни условия на шофиране с обща комбинирана стойност за бензинови, дизелови, хибридни и plug-in хибридни автомобили. 

КАКВО ОЗНАЧАВА WLTP ЗА МЕН?

Въвеждането на WLTP означава, че разходът на гориво и емисиите на CO₂, посочени в ръководствата и спецификациите на автомобила, отразяват по-точно тези при шофиране в реални условия.

 

Тъй като WLTP взема предвид индивидуалното допълнително оборудване във Вашия автомобил (като зимни гуми или стъклен покрив), това ще доведе до още по-реалистични стойности, тъй като те се основават на точната конфигурация на Вашия автомобил.

 

По-реалистичните стойности обаче могат също така естествено да доведат до по-висок разход на гориво и стойности на CO₂ за автомобили с двигатели с вътрешно горене и намален пробег на батерията за електрически автомобили (включително plug-in хибриди). Това може да означава също, че Вашият автомобил може да бъде обект на по-висока данъчна ставка. Въпреки това автомобилите, одобрени по WLTP, продължават да бъдат облагани според стойността на емисиите на CO₂ по NEDC. В краткосрочен план системите за данъчно облагане, основани на CO₂, не се променят (данък върху CO₂, данък върху фирмените автомобили).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RDE?

RDE означава  "Real Driving Emissions (Емисии в реални условия)". Това е нова процедура за измерване на замърсители като азотни оксиди (NOx) и дизелови прахови частици.

 

Най-значимият аспект на RDE, както подсказва името, е, че измерването се извършва на пътя при реалистични условия на шофиране, а не в лабораторията. Интелигентно устройство, известно като "Преносима система за измерване на емисиите" (PEMS), е свързано с ауспуха на автомобила за тези тестове.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EURO 6/EU6?

Евро 6 е наименованието на действащия стандарт за емисиите в отработилите газове, който установява гранични стойности за замърсителите. Той определя по-ниски максимални стойности за емисиите на прахови частици и азотни оксиди (NOx) в сравнение с предишния стандарт Euro 5.

 

От септември 2018 г. Отнася се за продавани нови превозни средства. Новите модели, въведени на пазара, бяха обект на новите стандарти за емисии в отработилите газове една година по-рано. Euro 6 навлезе във втората си фаза: Euro 6.2. Тя изисква по-ниски гранични стойности за емисиите на прахови частици от бензиновите автомобили в сравнение с предишната фаза. 

КАКВО ОЗНАЧАВА СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ?
За по-нататъшно намаляване на емисиите в отработилите газове от превозните средства течен карбамид – наречен AdBlue® – се подава в изпускателните системи на дизеловите двигатели. Селективната каталитична редукция (SCR) с AdBlue® намалява до 90% от азотните оксиди. Това, което остава, е водна пара, азот и CO₂. 
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Екологична политика
Открийте нашата програма и мерки 
Разход според употребата
Измерете средния разход на Вашия автомобил