ALLER AU CONTENU

Сертифициране и Сертификат за съответствие (COC)

Съответствие & произход

Адаптирайте текста на местно ниво - Сертификат за съответствие (COC) е официален документ, необходим за регистрация на автомобили във Франция или в чужбина. Само производителят има право да издава този документ (оригинал и дубликат).
Групата Stellantis, компанията майка на DS Automobiles, предоставя специален сайт за подаване на заявление за издаване на сертификат за съответствие (COC). Там ще откриете цялата информация и документи, от които се нуждаете, за да регистрирате или пререгистрирате автомобила си във Франция или в чужбина.

Кога трябва да подам заявление за издаване на сертификат?

Независимо дали сте физическо лице или фирма, можете да получите сертификата за съответствие в следните случаи:

  • Закупили сте автомобил, регистриран в една европейска държава и желаете да го регистрирате в друга европейска държава.
  • Закупили сте употребяван автомобил, регистриран във Франция, и искате да го регистрирате в друга европейска държава.
  • Закупили сте употребяван автомобил, регистриран в европейска страна (извън Франция) и искате да го регистрирате във Франция.
  • Вие сте изгубили вашият сертификат за съответствие (COC) или той е бил откраднат и искате да получите дубликат на този документ.