ALLER AU CONTENU
Contrats de services & extension de garantie

DS Удължена гаранция и/или планове за сервизно обслужване

ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ

Богат избор от планове за удължена гаранция и обслужване, които съответстват на начина Ви на шофиране.

ЗАЩИТА

Защитете се от неочаквани събития.

ПРЕДВИДИМОСТ

Разпределете разходите на месечни вноски, без изненади

ГЪВКАВОСТ

Адаптиране на плана Ви към вашите нужди

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ 

Възползвайте се от DS Automobiles Parts и уникалния опит на нашата мрежа

УДЪЛЖНАТА ГАРАНЦИЯ ОЗНАЧАВА БЪДЕЩЕ БЕЗ ИЗНЕНАДИ

„За мен най-важното е да съм предвидил всичко.“

УДЪЛЖЕНА ГРИЖА ПРЕМИУМ 

Удължена гаранция (i) Допълнителни гаранционни услуги за Вашия автомобил след изтичане на гаранцията на производителя, които покриват всички производствени дефекти, дължащи се на повреда на механични, електрически и електронни компоненти, за определен период или пробег според Вашия DS план – Може да се закупи в рамките на първите 24 месеца след регистрация на автомобила  (Тягова батерия (i) Вашата тягова батерия е с гаранция от 8 години или до 160 000 км, в рамките на гаранцията на производителя на DS Automobiles.  ) + DS Assistance  (i) Пътна помощ или теглене денонощно, без приспадане на пробег, в повече от 49 държави. В случай на повреда по механична, електрическа или електронна система или при спукана гума.  (Изчерпване на заряда (i) Недостиг на енергия - ако батерията Ви няма заряд, можем да заредим на място, където е разрешено и/или да Ви теглим до станцията за зареждане, която желаете в рамките на 80 км или до най-близката в този диапазон. Вашият DS план включва x тегления на година без допълнително заплащане.  )

СЕРВИЗНИ ПЛАНОВЕ, БЕЗ ИЗНЕНАДИ

„За мен е важно да разчитам на разпределяне на разходите на услугите ми с фиксирани месечни плащания.“

SERVICE CARE PLUS

Планирано сервизно обслужване (i) Поредица от операции по периодична поддръжка, която обхваща труд и подмяна на части, както е посочено в изискванията за обслужване на производителя за нормални условия на използване на превозното средство за продължителността и пробега в километри на Вашия DS план. Възможност за закупуване до първата година на регистрация на превозното средство и преди първата планирана поддръжка.  + DS Assistance (i) Пътна помощ или теглене денонощно, без приспадане на пробег, в повече от 49 държави. В случай на повреда на механична, електрическа или електронна система или при спуквана гума.  (вкл. изчерпване на заряда (i) Недостиг на енергия - ако батерията Ви няма достатъчен заряд, можем да заредим на място, където е разрешено и/или да Ви изтеглим до желана от Вас станция за зареждане, в рамките на 80 км или до най-близката в този диапазон. Вашият DS план включва x тегления на година без допълнително заплащане.  ) + Състояние на батерията (i) Измерване на капацитета на батерията по време на дейностите по сервизното обслужване/диагностика на батерията, на базата на  сравнение с първоначалните нейни параметри.  

ПЪЛНАТА ГАМА ОТ ПАКЕТИ

„За мен това е цялостно обслужване, осигуряващо ми спокойствие" 

 

ЦЯЛОСТНА ГРИЖА ПРЕМИУМ

Удължена гаранция (i) Допълнителни гаранционни услуги за Вашия автомобил след изтичане на гаранцията на производителя, които покриват всички производствени дефекти, дължащи се на повреда на механични, електрически и електронни компоненти, за определен период или пробег според Вашия DS план – Може да се закупи в рамките на първите 24 месеца след регистрация на автомобила.  (Тягова батерия (i) Вашата тягова батерия е с гаранция от 8 години или до 160 000 км, в рамките на гаранцията на производителя на Вашите DS Automobiles.  ) + Планирано обслужване (i) Поредица от периодични операции по поддръжка, които обхващат труд и подмяна на части, както е посочено в изискванията за обслужване на производителя за нормални условия на използване на превозното средство за продължителността и пробега в километри на Вашия DS план.  + DS Assistance (i) Пътна помощ или теглене денонощно, без приспадане на пробег, в повече от 49 държави. В случай на повреда по механична, електрическа или електронна система или при спукана гума.   (вкл. изчерпване на заряда (i) Недостиг на енергия - ако батерията Ви няма заряд, можем да заредим на място, където е разрешено и/или да ви теглим до станцията за зареждане, която желаете в рамките на 80 км или до най-близката в този диапазон. Вашият DS план включва x тегления на година без допълнително заплащане.  ) + Износващи се елементи (i) Подмяна на части, подлежащи на износване (спирачни накладки, амортисьори, предпазители, пера на чистачките....) при нормални условия на използване на автомобила.  + Състояние на батерията (i) Измерване на капацитета на батерията по време на дейностите по сервизното обслужване/диагностика на батерията, на базата на  сравнение с първоначалните нейни параметри.  +  Заместващ автомобил (i) Получавате гаранция за заместващ автомобил за един ден по време на всяко планирано обслужване.  + ГТП + DS Valet (i)Ако Вашия автомобил се нуждае от ремонт/обслужване, можете да изберете местоположението и ние ще го вземем и ще Ви го доставим обратно след това.. 

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ ВАШИЯ ДОГОВОР С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛУГИ

„За мен това е персонализирана услуга, която да отговаря на нуждите ми."

 

Гуми (i) Тази услуга предлага ремонт на Вашите гуми в случай на спукване, подмяна на четирите или отделни летни, всесезонни или зимни гуми – включително демонтаж, монтаж, балансиране и замяна на вентили в случай на повреда. 

Заместващ автомобил (i) В случай на кражба, пожар и злополука можем да Ви гарантираме заместващ автомобил, за периода, в който сте без превозно средство. 

Решение за мобилност (i) Няколко решения, адаптирани към всяка ситуация, за да останете мобилни. 

Дезинфекция (i) Ръчна операция за дезинфекция, обхващаща 38 вътрешни/външни контактни точки + смяна на филтъра на купето. 

График за детайлно сервизно обслужване (i) Изисква се допълнително обслужване за клиенти с интензивна употреба на автомобила си. 

DS valet (i) Ако Вашия автомобил се нуждае от ремонт/обслужване, можете да изберете местоположението и ние ще го вземем и ще Ви го доставим обратно след това.

Масло и филтри 

Какво е включено

EXTENDED CARE PREMIUM
SERVICE CARE PLUS
COMPLETE CARE PREMIUM
Удължена гаранция
X
X
Планирано сервизно обслужване
X
X
DS Assistance
X
X
X
Изчерпване на заряда
X
X
X
Състояние на батерията
X
X
Износващи се елементи/консумативи
X
Заместващ автомобил
X
ГТП 
X
DS Valet
X

УДЪЛЖАВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА ВИ ОСИГУРЯВА БЪДЕЩЕ БЕЗ ИЗНЕНАДИ

„Най-важното за мен е цялостната предвидимост“.

 

EXTENDED CARE PREMIUM

Удължена гаранция (i) Допълнителни гаранционни услуги за Вашия автомобил след изтичане на гаранцията на производителя, които покриват всички производствени дефекти, дължащи се на повреда на механични, електрически и електронни компоненти, за определен период или пробег според Вашия DS план – Може да се закупи в рамките на първите 24 месеца след регистрация на автомобила -  + DS Assistance (i) Пътна помощ или теглене денонощно, без приспадане на пробег, в повече от 49 държави. В случай на повреда по механична, електрическа или електронна система или при спукана гума.  

СЕРВИЗНИ ПЛАНОВЕ, БЕЗ ИЗНЕНАДИ

„За мен е важно да разчитам на разпределяне на разходите на услугите ми с фиксирани месечни плащания.“

 

SERVICE CARE PLUS

Планирано обслужване (i) Поредица от операции по периодична поддръжка, която обхваща труд и подмяна на части, както е посочено в изискванията за обслужване на производителя за нормални условия на използване на превозното средство за продължителността и пробега в километри на Вашия DS план. Възможност за закупуване до първата година на регистрация на превозното средство и преди първата планирана поддръжка.  + DS Assistance (i) Пътна помощ или теглене денонощно, без приспадане на пробег, в над 49 държави. Валидно в случай на повреда по механична, електрическа и електронна система или при спукана гума..  

ПЪЛНАТА ГАМА ОТ ПАКЕТИ

„За мен това е цялостно обслужване, осигуряващо ми спокойствие" 

COMPLETE CARE PREMIUM

Extended warranty (i) Extra coverage for your vehicle after the factory warranty has expired that covers all manufacturing defects due to failure on mechanical, electrical and electronical components.  + Scheduled Maintenance (i) A series of periodic maintenance operations that covers labour and parts replacment as specified in the the manufacturer's servicing requirements for normal conditions of use of the vehicle for the duration and km range of your DS Plan.  + DS Assistance (i) Roadside assistance or towing 24/7, without mileage deductible, in more than 49 countries. In case of mechanical, electrical or electronic breakdown or tyre puncture.  + Wear items (i) Replacement of parts subject to wear (brake pads, shock absorbers, fuses, wiper blades....) for normal conditions of use of the vehicle.  + Courtesy car (i) Your are guaranteed a replacement vehicle for 1 day for each routine service.  + MOT + DS Valet (i) If your vehicle requires a repair/service you can choose the location and we will pick up vehicle and deliver it back to you afterwards. 

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ ВАШИЯ ДОГОВОР С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛУГИ

„За мен това е персонализирана услуга, която да отговаря на нуждите ми."

Гуми (i) Тази услуга предлага ремонт на Вашите гуми в случай на спукване, подмяна на четирите или отделни летни, всесезонни или зимни гуми – включително демонтаж, монтаж, балансиране и замяна на вентили в случай на повреда. 

Заместващ автомобил (i) В случай на кражба, пожар и злополука можем да ви гарантираме заместващ автомобил, за периода, в който сте без превозно средство. 

Решение за мобилност (i) Няколко решения, адаптирани към всяка ситуация, за да останете мобилни. 

Дезинфекция (i) Ръчна операция за дезинфекция, обхващаща 38 вътрешни/външни контактни точки + смяна на филтъра на купето. 

График за детайлно сервизно обслужване (i) Изисква се допълнително обслужване за клиенти с интензивна употреба на автомобила си. 

DS Valet (i) Ако Вашия автомобил се нуждае от ремонт/обслужване, можете да изберете местоположението и ние ще го вземем и ще Ви го доставим обратно след това.  

Масло и филтри

Какво е включено

EXTENDED CARE PREMIUM
SERVICE CARE PLUS
COMPLETE CARE PREMIUM
Удължена гаранция
X
X
Планирано сервизно обслужване
X
X
DS Assistance
X
X
X
Износващи се елементи/консумативи
X
Заместващ автомобил 
X
ГТП 
X
DS Valet
X
You may tailor any of those plans with additional coverages

Защо да избера DS удължена гаранция и/или сервизен план - сервизен договор - за моя автомобил?

Сервизният план – или планът за сервизно обслужване – не само Ви помага да разпределите разходите за поддръжка на вашия DS, но предоставя също ценни допълнителни услуги, за да улесните живота си с Вашия автомобил. Най-доброто решение е да закупите Вашия сервизен план, в момента на покупката на автомобила, за да можете да го защитите от самото начало. Ако не сте закупили Вашия сервизен план, когато сте закупили автомобила си, все още можете да се абонирате за сервизен план по всяко време преди първото Ви редовно обслужване (11 месеца след доставката).

Удължената гаранция, от друга страна, Ви позволява да удължите гаранцията на производителя над нейната стандартна продължителност, което Ви позволява да се възползвате от същата защита на автомобила като оригиналната гаранция на производителя за още до три години. Можете да се абонирате за договор за удължена гаранция по всяко време преди изтичането на първоначалната гаранция на производителя.