ALLER AU CONTENU

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Нашият ангажимент към устойчивата мобилност

Благодарение на нашите екологично ефективни технологии нашият подход за устойчиво развитие има за цел да намали емисиите на парникови газове, да защити природните ресурси и да разработи нови поведения за екологично съобразена мобилност.
 
ГРУПАТА STELLANTIS
По пътя към нова ера

Не е случайност, че Stellantis се ражда точно когато нашият свят изисква нов вид автомобилна компания, която може да мащабира положителната промяна чрез устойчиви продукти и иновативни услуги.

За да се справи с глобалното затопляне, нашата планета се нуждае от иновации и сътрудничество. Групата Stellantis чу призива и е готова, в стратегическия си план Dare Forward, да постигне до 2038 г нулеви въглеродни емисии „от източника до колелата“ и по цялата верига на доставки, превръщайки се в индустриален шампион в смекчаването на изменението на климата. Ние определихме пътя си да намалим въглеродните си емисии до 2030 г. наполовина  в сравнение с нивата ни от 2021 г.

Климатичната криза изисква колективни действия и иновативни подходи. Като глобална технологична компания за устойчива мобилност, ние имаме капацитета, изобретателността и желанието да играем водеща роля в справянето с едно от най-неотложните предизвикателства на нашето време.

УСТОЙЧИВОСТ
Устойчива ориентация, започваща от конструирането
За да отговорим на екологичното предизвикателство, ние се ангажираме да ограничим въздействието си върху околната среда през целия производствен процес. В DS Automobiles се фокусираме върху използването на рециклирани продукти винаги когато можем. Нашият специализиран екип за рециклиране полага всички усилия, за да гарантира, че материалите са с възможно най-доброто качество, както и с термична и механична издръжливост за оптимална работа.
Интегрирана продуктова отговорност
Разработване и концепция
  • Оценки на жизнения цикъл
  • Устойчиво ориентиран подбор на материали
Производство
  • Използване на рециклирани материали (рециклати)
Използване
  • Управление и обезвреждане на отпадъци в дилърства
  • Резервни части
Възстановяване
  • Възстановяване на автомобили
  • Отстраняване на замърсители и предварителна обработка
  • Директива на ЕС за ИУМПС
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Рециклиране
От създаването си DS Automobiles използва рециклирани материали и непрекъснато увеличава употребата им.
Разход според употребата
Измерете средния разход на Вашия автомобил