ALLER AU CONTENU
 
РАЗХОД ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО
За да предостави на своите клиенти възможно най-добрата информация, DS Automobiles, марка от групата Stellantis, реши да даде достъп до независим и сертифициран одит на реалния разход на гориво.Емисии на азотен оксид (NOx) и брой частици (PN).  

DS Automobiles обедини усилията си с неправителствената организация Transport & Environment

Transport & Environment (Транспорт и околна среда): Европейска екологична организация, специализирана в насърчаването на политиката за устойчиви превозни средства.   и федерацията France Nature EnvironnementFrance Nature Environnement: Френска федерация на асоциациите за защита на природата и околната среда. . Заедно те определиха протокол за измерване на разхода и емисиите в реални ситуации, валидиран от сертификационната служба Bureau VeritasBureau Veritas: световен лидер в услугите по изпитания, проверки и сертифициране. .

 

Процедурата включва измервания на реалния разход на гориво по обществени пътища, отворени за движение, при пътуване от 92,3 км,  съчетаващо градски, междуградски и магистрални участъци. Автомобилите бяха одитирани в реални условия на шофиране с пътници и багаж; по време на тестовете са включвани както климатичната, така и отоплителната система. Използваните пътища са с различни наклони, за да съответстват на нормалните условия на шофиранеПоказаните резултати, които трябва да бъдат разграничавани от емисиите в реални условия на Европейския съюз (единствени официални данни), са в съответствие с посочените по-горе хипотези и условия. Поради това те не са общовалидни и се предоставят само за информационни цели. Протоколът от измерванията е достъпен на уебсайта на Stellantis Group, www.stellantis.com. За да бъдат сравнени стойностите за разхода на гориво или емисиите на CO2 на нови леки автомобили въз основа на протокол за изпитване, хармонизиран в Европейския съюз, следва да се използват официалните стойности за разхода на гориво или емисиите на CO2. За повече информация, моля посетете http://www.carlabelling.ademe.fr/ . .

 

 

Използването и публикуването на тези тестове показва прозрачността на подхода на DS Automobiles (марка на групата Stellantis) към своите клиенти.

Изчислете разхода на вашия DS

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Екологични ангажименти
Открийте нашата програма и мерки 
Екологично ефективни технологии
Някои иновативни двигатели