Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

НАШИЯТ АНГАЖИМЕТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Нашият подход към устойчивото развитие в автомобилната индустрия е да намалим вредните емисии на горивата, да предпазваме природните ресурси и да утвърдим нови практики, които да доведат до по-добро екологично въздействие на автомобилите.

РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ НА АВТОМОБИЛИТЕ DS

С цел предоставяне на по-точна информация на клиентите си, DS, марка на  PSA Group, предоставя независими, сертифицирани изчисления за реалния разход на гориво.  В партньорство с NGO Transport & Environment (2) и France Nature Environnement (3), е дефиниран протокол за измерване на разхода на гориво и емисии на въглероден диоксид в реални условия, одобрен от сертификационната компания Bureau Veritas (4). Този протокол предсказва реалния разход на гориво и емисиите на превозните средства, които преминават маршрут от 95 км, който комбинира разнообразни условия на управление – магистрала, междуградски условия и жилищни зони. Тестваните превозни средства пътуват по открити маршрути при нормални пътни условия с пътници и багаж.

Използването на климатик или отопление или охлаждане също е задължително. Избрани са маршрути с реален наклон спрямо очакваните реални условия (5). Това позволява на DS, бранд на PSA Group, да бъде открит спрямо клиентите си.

1. Емисии на азотен оксид (NOx) и брой на частиците (PN)

2. Транспорт и околна среда: Европейска асоциация за околната среда, специализирана в създаването на устойчива транспортна политика.

3. France Nature Environment: Френска федерация на асоциациите за защита на природата и околната среда.

4. Bureau Veritas: Глобална компания за проверка, сертифициране и лабораторно тестване.

5. Предоставените цифри, които се различават от официалните данни за разхода на гориво в ЕС, са само общо ръководство и служат единствено за информация, се основават на нехармонизиран протокол за изпитване. Ние не даваме никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрично споменати или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, пригодността или наличността на оценката за каквато и да е цел. Тестовият протокол е достъпен на уебсайта на PSA на Groupe: www.groupe-psa.com. За да се сравнят потреблението на гориво на нови пътнически автомобили или стойностите на емисиите на въглероден диоксид въз основа на хармонизиран протокол за изпитване на ЕС, е необходимо да се използват официалните стойности за разход на гориво или на емисиите на въглероден диоксид. За повече информация, моля, кликнете тук.

 

УСТОЙЧИВ ПОДХОД ОТ САМОТО НАЧАЛО

В отговор на екологичното предизвикателство ние се ангажираме да ограничим въздействието на производствения процес върху околната среда. Основна наша цел в DS е да употребяваме рециклирани продукти винаги, когато е възможно. Нашият екип от специалисти полага всички усилия да гарантира качеството на употребяваните материали, както и тяхната термична и механична устойчивост.

2019-DS-MOBILITE DURABLE-SCHEMA-BLANCBG

Разработка  

• Оценка на жизнения цикъл

• Стабилен избор на материалите

Производство  

• Ползване на рециклирани материали

Употреба  

• Предаване на търговеца (управляване на отпадъците)

• Резервни части

Рециклиране  

• Обновяване возила

• Обзавеждане и предварителна обработка

• Директива на ЕС за рециклиране след края на жизнения цикъл (ELV)

УПОТРЕБА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ

DS има дългогодишни традиции в използването на рециклирани материали (рециклати), като количеството и разнообразието им непрекъснато нараства.  Като част от PSA Group, марката  продължава усилията да създава превозни средства  съдържащи 30% “зелени” материали.

МРЕЖА ЗА ПРЕДАВАНЕ

Рециклиране на Вашия DS в края на жизнения му цикъл

Съобразно европейските ELV (End of Life Vehicle) регулации, DS се ангажира, както да ограничи автомобилните отпадъци по време на протичане на процеса по производство, така и да приеме обратно автомобила в края на неговия жизнен цикъл.

  • Излязъл от употреба автомобил DS може да бъде предаден безплатно за рециклиране, ако:
  • Автомобилът е пътнически с до 9 места или лекотоварен до 3,5 тона
  • Автомобилът е с последна регистрация в ЕС
  • Не липсват съществени части или компоненти
  • Превозното средство не съдържа отпадъци с неавтомобилен характер
  • Оригиналните документи на автомобила са предадени заедно с него

Оторизирания партньор на DS ще Ви предостави Сертификат за унищожение (CoD), след предаване на автомобила. Той служи за доказателство, че сте предали автомобила си за рециклиране и следователно вече не сте регистрираният собственик. Така Вие оставате сигурни, че автомобилът Ви е рециклиран по природосъобразен начин.

ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ DS ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Предаване
Последният собственик предава автомобила в един от центровете за преработка. След проверка на автомобила рециклиращият център издава сертификат за унищожаване.

Предварителна обработка и обезвреждане
Най-напред се маха акумулаторът и се неутрализират въздушните възглавници. След това се източват горивото и другите течности. Това включва моторното масло, трансмисионното масло, спирачната течност, охлаждащата течност и хладилният агент от климатичната система.

Разглобяване
Следващата стъпка е демонтирането на компоненти и системи, за да бъдат продадени като използвани части или да бъдат използвани като основа за възстановени части. Ако са икономически изгодни, материали като пластмаса или стъкло се изваждат за целите на рециклирането.

Съхранение
Събират се опасни за околната среда материали и по-късно се изпращат до специализирани компании за оползотворяване или обезвреждане.

Раздробяване
Предварително обработените купета се раздробяват и парчетата се сортират по вид и материал за по-нататъшно рециклиране или възстановяване.

Технология след раздробяването
Сортираните парчета се обработват по-нататък с различни технологии (магнит, вихров ток, флотация), за да се получат материали, които могат да се използват като ценни вторични суровини.

Рециклиране / Използване / Депониране
Материалните фракции от машината за раздробяване и от инсталациите след нея могат да бъдат рециклирани (например като заместител на въглища във доменни пещи, обезводняващи средства в утайки от отпадъчни води) или в циментовата промишленост. Този процес позволява използване на 95% от автомобила и драстично намалява количеството на оставащите отпадъци за депониране.

Изкупуване на автомобили за рециклиране

 

ЗАВОДИ СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO 14001

Всички наши производствени обекти работят със система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001. Този международен стандарт следва световно признатия стандарт за управление и организация.

Процесът на сертифициране започна преди повече от десет години и вече е достигнал етапа на зрялост във всички наши заводи, сертифицирани по ISO 14001 от 2007 г. Този стандарт, създаден през 1996 г., изисква от производителите да въведат мерки за проследяване, контрол и измерване на въздействието на процесите върху околната среда. Това включва осигуряване на подходящо обучение за целия персонал.

Автомобилната индустрия обхваща редица дейности като леене, механична обработка, пресоване на метали, монтаж на корпуса, повърхностна обработка, боядисване и окончателен монтаж. Въпреки, че тези съоръжения не представляват “висок риск за околната среда” “(както е посочено в Европейската директива Soveso от 1996 г.), те все пак  въздействат по ранообразни начини върху нея, които ние се стремим да контролираме по следните начини:

1) Бояджийски цехове: От 1995 г. насам намалихме повече от половината емисии на летливи органични съединения (VOCs) за автомобил, отделяни от разтворители на бои.

2) Леярни: чрез използване на високотехнологично оборудване (плазмена горелка) и разработване на системи за контрол, значително намалихме емисиите на леярски прах.

3) Потребление на вода: спестяването на водни ресурси е ключова цел за всички наши индустриални обекти. Тази политика направи възможно намаляването на потреблението на вода на автомобил с коефициент от 2,5 от 1995 г. насам.

4) 94% възстановени производствени отпадъци: нашите заводи произвеждат около 700 000 тона метални отпадъци годишно, възстановени за използване в стоманодобивни заводи и леярни. 82% от останалите отпадъци се обработват чрез други канали за възстановяване. Общият процент на възстановяване е 94%.