DS ASSISTANCE

DS ASSISTANCE

24 часа на ден 7 дни в седмицата 00 800 24 24 07 07 | DS ASSISTANCE

DS ASSISTANCE Ви оказва безплатна помощ на пътя, ако Вашият автомобил е обездвижен вследствие на техническа повреда, която се покрива от договорната гаранция на DS или по договор на DS с Вас за предоставяне на сервизни услуги (удължаване на гаранцията, и др. под.), който е във валидност или създаден към момента на произшествието, например увреждане на гумите, загубени ключове или неправилен вид гориво. За всеки друг случай, свързан с неизправност, която не е по автомобила, при заявка, DS ASSISTANCE може да осигури съдействие посредством дружества за пътна помощ.

DS Assistance Ви осигурява:

  – Денонощна пътна помощ: 0 – 24 ч. всеки ден, включително в почивни и празнични дни.

Бързо отзоваване при повикване. Авариен автомобил за пътна помощ: повредите, за които това е възможно, се отстраняват на място.

 – Прецизна диагностика благодарение на професионализма на техниците от DS. Развита мрежа за пътна помощ.

Услугата се прилага, независимо от това дали превозното средство все още принадлежи на първия си собственик, или е препродадено.

Бенефициенти:

Водачът на автомобила, както и лицата, участващи в пътуването към момента на инцидента, в рамките на броя на местата, посочени в свидетелството за регистрация на автомобила.

Собствениците, потребителите и пътниците на линейки и леки медицински превозни средства, както и превозни средства за обществен транспорт, са изключени от тази услуга. Услугата не е активна за таксита, учебни автомобили, превозни средства, преминали техническа трансформация, превозни средства, използвани в състезания или рали, както и автомобили за даване под наем.

Покрити инциденти:

Покрити са механични, електрически или електронни повреди, аварии, пробиви, загуба на ключове, неправилно заредено гориво и повреда на акумулатора. Не са обхванати следните инциденти: пожар, кражба или опит за кражба, недостиг на гориво, недостиг на урея, наводнение, природни бедствия, вандализъм, безредици, обездвижване от полицията.

Териториален обхват:

Държавите от Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватска, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, или в следните държави или територии: Обединено кралство, Андора, Босна и Херцеговина, Гибралтар, Исландия, Косово, Лихтенщайн, Северна Македония, Монако, Черна гора, Норвегия, Сан Марино, Сърбия, Швейцария, Ватикана.

Услугата е достъпна чрез обаждане на универсалния номер 00 800 2424 0707 – всеки ден от годината, включително почивните дни и празниците, 24 часа на ден.

Предоставени услуги:

DS ASSISTANCE осигурява Вашата мобилност*

DS Automobiles Оторизираният сервиз Ви предоставя алтернативни начини за безплатно пътуване, ако Вашият автомобил е обездвижен, вследствие на повреда, която се покрива от договорната гаранция на DS или от валиден договор за предоставяне на услуги от DS, или евентуално на Ваши разноски за продължаване на пътуването Ви или прибиране до дома Ви.

Ако бъде предоставен заместващ автомобил, той ще бъде от същата или подобна категория на Вашия, в зависимост от местните наличности, за срока на ремонта на автомобила и без специално оборудване. Необходимо е да върнете заместващия автомобил на същото място, откъдето сте го взели.

В случай, че сте аварирали на повече от 100 км (62 мили) от дома си, можете да изберете едно от следните решения**:

  • настаняване в хотел с включена закуска за максимален период от четири нощувки, или
  • предоставяне на заместващ автомобил съгласно горепосочените условия, или
  • пътуване до дома Ви с влак в 1-ва класа или със самолет в икономична класа, включително всички възникнали разходи по пътуването между Оторизирания сервиз и железопътната гара или летището.

Ще бъде предоставен безплатно еднопосочен билет за пътуване с влак или със самолет за един човек за вземането на ремонтирания автомобил.

Лицата, които се ползват с гаранцията са шофьорът и всички останали пътници до максимално допустимия брой места, посочен в свидетелството за регистрация на автомобила.

Без излишни разходи

Сервизните техници в DS ще Ви обяснят необходимите ремонти и последващата процедура. Това Ви гарантира яснота в действията от страна на нашите специалисти.

Качество и гаранция

Сервизните специалисти на DS са отлично обучени и разполагат с най-доброто оборудване за Вашия автомобил. Резервните части са с доказано качество. Твърдо заявяваме това, като даваме гаранция за труда и резервните части.

* Валидно първите две години от гаранцията на автомобила.

** Валидно първите две години от гаранцията на автомобила.