Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на сайта

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на настоящите общи условия, описани по-долу, както и на приложимите закони. Връзката и достъпът до сайта www.dsautomobiles.bg предполагат цялостното и безусловно приемане от страна на интернет потребителя на всички разпоредби на настоящите общи условия.

Съдържание на рубриките:

1.    Права на интелектуална собственост

2.    Информация, отнасяща се до продуктите и услугите

3.    Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

4.    Хипервръзки

5.    Приложимо право

6.    Управление на паролите

7.    Ограничаване на отговорността

8.    Актуализиране

9.    Информация относно възможности за финансиране

10.  Кукита

Сайтът се публикува от АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД, седалище и адрес на управление  ул.”Тинтява” 5А, София.

Отговорници за публикуването на сайта: отдел Маркетинг и реклама

Хостинг:

PSA – Peugeot – Citroën

Rond Point Jenatzy

78300 Poissy

France

1. Права на интелектуална собственост

DS предупреждава ползвателите на този сайт, че повечето от елементите в него:

a) са закриляни обекти от законодателството, третиращо авторското право: това могат да бъдат включително, но не само фотографии, статии, рисунки, анимационни поредици,… ;

b) и/или са защитени от законодателството, третиращо изображенията и моделите: моделите на автомобилите, които фигурират в сайта;

c) са защитени от законодателството, трeтиращо марките, отнасящо се до запазените марки: това са по-специално марката “DS Automobiles”, логото “DS”  (представяща логото на DS Automobiles), както и марките на моделите автомобили, появяващи се в сайта.

Елементите, които са защитени по този начин са собственост на АВТОМОБИЛИ DS или на трети лица, които са упълномощили DS да ги използва.

Поради тази причина, всякакво копиране, възпроизвеждане, представяне, разпространяване, използване, преработване, адаптиране, модифициране, частично включване, превод, използване с търговска цел, частично или изцяло, чрез какъвто и да е процес или върху какъвто и да е носител (хартиен, цифров, …) са забранени, освен след предварително дадено писмено разрешение от страна на DS, с изключение на случаите, предвидени в законодателството, третиращо интелектуалната собственост, като те ще бъдат считани за нарушения според законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.

2. Информация, отнасяща се до продуктите и услугите

Информациите и илюстрациите, фигуриращи върху страниците на този интернет сайт, се базират върху техническите характеристики, които са в сила в момента на въвеждането или в момента на актуализирането на различните страници на този сайт.

Видовете оборудване за автомобилите, представени в сайта може да бъде серийно или да се предлага като опция, или да не се предлага, в зависимост от версиите.

В рамките на политиката си за непрестанно подобряване на производството си, DS може във всеки един момент да промени техническите характеристики, видовете оборудване, опциите и цветовете на автомобилите. Техническите възможности не позволяват вярното (правилното) репродуциране на цветовете върху илюстрациите.

Предложените модели и/или версии в сайта, както и тяхното оборудване, опции и аксесоари,  могат и да се различават в зависимост от страната в която се предлагат.

Във всеки от случаите, информацията, която се съдържа в сайта е от общ характер и няма никаква договорна стойност.

Валидно запазване или продажба на автомобил е възможно единствено при подписване на формуляр за поръчка и авансово плащане или на договор за покупко-продажба и пълно заплащане в център за продажба.

3. Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

Политики за поверителност

4. Хипервръзки

За инсталирането на хипервръзка към сайта  www.dsautomobiles.bg е необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на DS.

Във всеки случай, DS не може по никакъв начин да бъде държан отговорен за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта  www.dsautomobiles.bg би се оказал свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка.

5. Приложимо право и компетентни правораздавателни органи

Интернет сайтът www.dsautomobiles.bg и настоящите общи условия са подчинени на българското право, освен при противоречие с международни правни норми или последващи законодателни промени.

Общите условия са съставени на български език.

Всяко оспорване относно тълкуването или изпълнението на съдържанието на сайта е от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища, освен в случай на колизия с императивни правни норми.

6. Управление на паролите

В този интернет сайт DS предоставя на Ваше разположение различни интернет пространства, които Ви позволяват да получите достъп до специални услуги. За да получите достъп до тези пространства, трябва да въведете Вашия e-mail адрес, име, фамилия, пощенски код и да изберете парола. Тази парола е строго индивидуална и Вие трябва да я пазите в тайна. В тази връзка, Вие сте отговорни за използването на тази парола и DS не може в никакъв случай да бъде държан отговорен за загубите или щетите нанесени вследствие на използването на този профил и/или на тази парола.

Вие трябва да уведомите DS за всяко неправомерно използване на Вашата парола или на Вашия профил и да се отписвате след всяко ползване на сайта.

7. Ограничаване на отговорността

Вие използвате сайта www.dsautomobiles.bg  изцяло и единствено на Ваша отговорност. DS, неговите филиали и членовете на неговата търговска мрежа не могат да бъдат държани отговорни за причинени преки или косвени вреди, а именно материални щети, загуба на данни или на програми, финансови щети, в резултат от използването на сайта или на сайтове, свързани с него.

Обръщаме Ви внимание върху факта, че някои продукти или услуги, представени в сайта www.dsautomobiles.bg могат да бъдат предмет на специални регламенти или дори на ограничения и/или запрещения в някои от страните.

Поради тази причина, Вие трябва да се уверите, че законодателството в страната, в която влизате в интернет позволява посещаването на сайта www.dsautomobiles.bg

8. Актуализация

DS си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с  настоящите условия.

9. Информация относно възможности за финансиране

Всички възможности за финансиране, посочени в сайта www.dsautomobiles.bg са свързани с приемане на досието Ви от „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, ЕИК 000275929, адрес за кореспонденция: гр. Божурище, 2227, бул. „Европа” N 157 /отдел „Лизинг”/ или дистрибутори от мрежата на СИТРОЕН.

Офертите и лизинговия план могат да бъдат подчинени на определени условия и при всички случаи зависят от одобрението на досието Ви от страна на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, елементите, които фигурират в сайта не са договорни и Вашата регистрация в сайта не е равносилна на оферта за лизинг, нито на предложение за договор по смисъла на българското законодателство.

За да може „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД да одобри или да отхвърли Вашето искане за лизинг, Вие трябва да сте приели и да сте подписали предварителна оферта за лизинг и да сте предоставили на представител на мрежата на DS, с който контактувате, необходимите документи свързани със самоличността и с финансовото ви състояние.

10. Кукита (Cookies)

Сайтът използва система от кукита. В тази връзка, ние информираме интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани кукита в неговия интернет браузър.

Ние изпращаме едно или повече кукита (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.

Кукитата записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Благодарение на тези данни ние можем да определим кои са най-важните елементи за подобряване на сайта. Тоест, ние използваме кукитата с цел да подобрим качеството на нашите услуги.

Кукитата в никакъв случай не съдържат поименна информация.

Потребителите на Сайта могат да дезактивират изпращането на кукита като променят параметрите в техния интернет браузър.