Удостоверение за място на първа продажба

Удостоверение за място на първа продажба

Цена: 66 лева с ДДС

Удостоверява в коя страна е извършена първоначалната продажба на автомобила.

При закупуване на автомобил втора употреба, внесен от чужбина, е добре да знаете в коя страна е продаден за първи път. От това зависи в какви условия е шофиран и как е поддържан. Информация може да получите от базата данни на производителя “PSA Group”. Този продукт ви дава тази възможност.