DS Гаранция

DS Гаранция

DS Гаранция

after-sales-ds

Удължете гаранцията на Вашия автомобил.

Вашият DS е на по-малко от 2 години, можете да сключите договор за удължена гаранция. Така ще си гарантирате защита на Вашия автомобил. С този договор Конструкторът Ви гарантира до 5 години пълно спокойствие! Получавате смяна на всички дефектирали части и труд без: нормално износващи се части, периодично техническо обслужване и аксесоари.

Можете да изберете договор с различни параметри:

Можете да удължите гаранцията на Вашия DS с: 12 месеца, 24 месеца или 36 месеца, и съответния пробег между 60 хиляди и 200 000 хиляди километра.

Срокът на договора изтича след настъпването на някое от тези условия.