РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ В РЕАЛНА СРЕДА

РАЗХОД НА ГОРИВО И ЕМИСИИ В РЕАЛНА СРЕДА

В качеството си на бранд представител на групата PSA, DS Automobiles, предоставят на своите клиенти възможно най-точна информация за разхода на гориво и емисиите [1] в реална среда на своите превозни средства.

НЕЗАВИСИМИ И СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ

Групата PSA прави независими, сертифицирани изчисления на разхода на гориво и емисиите в реални условия. Изчисленията са направени в партньорство с неправителствената организация Transport & Environment (Транспорт и околна среда) [2] и „France Nature Environnement“ [3]. Заедно те са определили протокол за измерване на реалния разход на гориво и емисиите, който е одобрен от сертифициращата компания Bureau Veritas [4].

SOLUTIONS-DE-FINANCEMENT14

ПРЕДНАЗАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ

Този протокол предвижда реалното потребление на гориво и емисиите на автомобилите, които се тестват по маршрут от 92,3 км, включващ градско, извънградско шофиране и шофиране по магистрала. Тестваните автомобили изминават маршрута в нормални условия на движение, с пътници и багаж. Използването на климатик или отопление също е задължително. Избраните маршрути имат наклони, които са характерни за реалната среда*.

Download the test protocol.
Download the rapport.

*Предоставените цифри, които се разграничават от официалните данни за потреблението на гориво в ЕС, са само общо ръководство, само за информационни цели и основани на нехармонизиран протокол за изпитване. Ние не поемаме отговорност относно пълнотата, точността, надеждността, пригодността или наличността на оценката, за каквато и да е цел. Резултатите от теста са достъпни на уебсайта на групата PSA: www.groupe-psa.com. За да се сравнят разхода на гориво на нов лек автомобил или стойностите на емисиите на CO2, въз основа на хармонизиран протокол на ЕС за изпитване на превозни средства, следва да се използват официалните стойности за разхода на гориво или емисиите на CO2. За повече информация, моля посетете https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling_en.

10-DS

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

[1] Емисии на азотен оксид (NOx) и брой на емитираните частици (РN)

[2] Transport & Environment (Транспорт и околна среда): Европейска асоциация за околната среда, специализирана в създаването на устойчива транспортна политика.

[3] France Nature Environnement (FNE) : Френска федерация на асоциации за защита на природата и околната среда.

[4] Bureau Veritas : Глобална компания за инспекция, сертификация и лабораторни тестове.